• نصب و پیکربندی سرور ایزابل و استریکس
  • راه اندازی و تنظیمات داخلی ها درون شبکه
  • تعریف و تنظیم گروههای کاری مدیریت، اداری، مالی و …
  • مدیریت، انتقال و توزیع تماسهای ورودی بین کاربران
  • امکان ایجاد منو و زیر منو چندلایه(تلفن گویای هوشمند )
  • موزیک انتظار و پیشواز
  • مدیریت مجوزهای شماره گیری و تعریف مدل های مختلف شماره گیری
  • انجام تنظیمات مسیردهی تماسهای ورودی و خروجی برای ارتباطات بین شعب
  • راه اندازی فکس روی سرور ویپ
 • نصب و پیکربندی CUCM CISCO
 • پیکربندی شبکه سازمان بر اساس تلفن های سیسکو
 • برقراری ارتباط تلفن بین شعب با داخلی از طریق اینترنت ( VPN و APN )
 • پیکربندی تلفن های برند سیسکو
 • پیکربندی انواع FXO و FXS

پیاده سازی تلفن های ویپ VOIP